Kontakt

Dansgrupp Stockholmia

Organisationsnummer: 802013-5508
Plusgironummer: 19 57 51-3

Adress till kassören: Dansgrupp Stockholmia, c/o Birgitta Gustavsson, Husarvägen 19, 132 47 SALTSJÖ-BOO

Styrelsens kontaktperson: Hans Schöberg, tel: 08-51 95 40 35, e-post: hans.schoberg@nrm.se