Styrelsen

 

Ordförande: Bebs Reybekiel 08 - 21 19 23
Sekreterare: Hans Schöberg 08 - 51 95 40 35
Kassör: Birgitta Gustavsson 08 - 37 12 24
Ledamot: Eve-Marie Bergkvist 08 - 19 94 32
Ledamot: Birgitta Johansson 08 - 715 07 96