Historik


Dansgrupp Stockholmia

Stockholm har alltid varit en mötesplats för olika inhemska och utländska kulturer. Under 1800-talet intog dansen en självklar position i Stockholms kulturliv. Landsbygdens folk tog med sig sin musik och dans till huvudstaden. Sällskapslivet i salongerna anammade tidens strömningar i Europa.

Dansgrupp Stockholmia bildades 1987 av en grupp dansare med starkt intresse för bygdedanser och herrskapsdans.

Gruppens målsättning var och är att vidmakthålla och fördjupa sitt kunnande och genom publik verksamhet visa hur dansen som kulturform fortlever.

Dansforskning

Föreningen har alltsedan starten haft goda kontakter med Dansmuseet och dess dåvarande föreståndare Henry Sjöberg. Föreningen har i samarbete med Dansmuseet detaljstuderat flera av 1800-talets modedanser som till exempel Polka, Slowanka, Fransäs med flera.

Dräktskick

I studiecirkelform inom ABF har föreningen också bedrivit studier i dräktskick, vett och etikett. Bland annat genom kontakter med Skansens dräktkammare och Ann Resare. Ambitionen är att presentera föreställningar i tidsenlig kostymering.

Musik

Dansgrupp Stockholmia strävar efter att ha levande och autentisk musik i sina föreställningar och har förutom egen pianist samarbetet med flera mer eller mindre professionella blåsorkestrar, bland andra Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Oktetten Ehnstedts Eftr. Den senare med samma målsättning för sin musik som Stockholmia har för sin dansrepertoar - att leta upp och tolka noter och beskrivningar från 1800-talet.

Koreografi

När det gäller iscensättning av de större produktionerna har Bert Persson, lektor vid Danshögskolan och ledare för folkdansutbildningen, hjälpt till med instudering och koreografi.

1800-talskultur

Dansgrupp Stockholmia är som ett levande museum med sina krav på autenticitet i innehåll och kvalitet i utförande. Gruppen vill ge dagens stockholmare smakprov på svunna tiders nöjesliv i huvudstaden. Dansgruppen strävar efter att skapa en totalupplevelse - en bred presentation av 1800-talets kultur och tänkesätt med teater, musik och dans. Med sina sceniska föreställningar där dansgruppen framträder med upp till tolv par placerar den sig som ledande grupp i Sverige och Norden vad gäller 1800-talsdans.