FRANSÄSYRA
Med populära melodier och lustiga turerDanskvällen lördagen den 2 augusti 2007 på Skeer, Folkets Park i Orsa, inleds med några smakprov på det sena 1800-talets sällskapsnöjen av jubilerande Dansgrupp Stockholmia, med vänner.
Fransäser förekom på alla baler och dansades i slott såväl som stuga. I Orsa kommer tre olika fransäser att framföras. Den dansanta publiken inbjuds att delta i en av dem.

I 1800-talets Stockholm fanns en rad dansskolor. Axelina Apelbom var den enda kvinnliga dansläraren bland idel män. Hennes bok "DANSSKOLAN. Handledning i nutida sällskapsdanser jemte 100 kotiljongturer" kom ut 1888. Danslärarna turnerade i landsorten med de senaste modedanserna. Vi möter Axelina Apelbom och hennes ständige följeslagare pianisten Sten-Axel Julin på en fiktiv resa i Ångermanland. Doktor Lindberg från Motala och patron Eriksson från Sandviken framträder också liksom fiolspelmannen Tony Wrethling.

Ångbåtsrök och frustande hästar. Vals och schottis och polka på led. Frasande sidan och fladdrande frackskört. Vadmal och linne i dansens virvlar. Upplev en fläkt av nöjesliv från förr och umgås på dansgolvet i lustiga turer.