Historik


Polkan kommer

Dansgrupp Stockholmia har förberett föreställningen noggrant i studiecirklar med stöd av ABF i Stockholm. Bland annat har klädmodet från mitten och slutet av 1800-talet studerats.

Publik som vant sig vid att se herrskapsdanser  utföras i hövisk gångtakt kommer inte att känna igen sig, lovar koreografen Bert Persson.

Handlingen utspelar sig i Sabbatsbergs Brunnssalong där en bal hölls den 14 augusti 1847. Vid Tullbryggan väntade roddarmadammer och kullor på att få ro gästerna tillbaka när balen slutade klockan 3 på morgonen. Hästbussen fanns också på plats för återfärd till Gustaf Adolfs Torg.

Stockholms Spårvägsmäns Musikkår som medverkar med en mässingssextett i Polkan kommer har arrangerat en del av tidens musik just för detta tillfälle. Bland annat den särskilda Industriutställningspolka som skrevs 1897.